'''VÝSLEDKY ZKOUŠEK '''

Z Manuály FFUK
Přejít na: navigace, hledání

manuál pro vyučující a pověřené osoby

OBECNÉ INFORMACE

 • Modul Výsledky zkoušek nabízí čtyři způsoby zápisu výsledků, zobrazené v horní zelené liště.


ZÁPIS VÝSLEDKŮ PO PŘEDMĚTECH

Zápis výsledků po předmětech

 • Zápis Předměty nabízí zápis výsledků obdobným způsobem, na který jsme byli doposud zvyklí.
 • Pod filtrem Nastavte omezení na studenty se otevírá seznam všech mých předmětů (v tajemnické roli všech předmětů garantovaných katedrou).


Seznam předmětů


 • Zápis výsledků můžeme následně provést jednotlivě nebo hromadně.


Zápis výsledků JEDNOTLIVĚ

 • Po výběru tlačítka Jednotlivě (ikona složky) nebo následném zvolení položky Jednotlivě v horní zelené liště se otevře seznam studentů, kteří mají zapsán předmět nebo jeho zajišťovanou variantu.


ikona Jednotlivě
menu Jednotlivě
Seznam studentů


 • Kliknutím na ikonu Upravit (ikona složky s tužkou) pak rozklikneme konkrétního vybraného studenta a můžeme mu zapsat výsledek – zadáme datum, vyučujícího a hodnotu výsledku. Dále můžeme doplnit Poznámku, která je důležitá především v případě hodnocení stážistů.


Zápis výsledku


Zápis výsledků HROMADNĚ

 • Po výběru ikony Zápočty hromadně(ikona složky s písmenem Z), případně Známky hromadně(ikona složky s označením Zk), nebo opět volbou v zelené liště je možné zapisovat, jak už název funkce napovídá, hromadně zápočty nebo výsledky zkoušek.

Vysledkyuc009.pngVysledkyuc008.pngVysledkyuc010.png

 • U hromadného zápisu ZÁPOČTŮ v horní části vyplníme datum, které chceme u zápočtů vyplňovat, hodnotu (započteno/nezapočteno) a jméno vyučujícího, který zápočet udělil.
 • Zaškrtnutím vpravo pak označíme studenty, kterým chceme zápočet udělit, případně použijeme kliknutí na hlavičku sloupce, tj. možnost hromadného zaškrtnutí všech studentů v seznamu. Případně můžeme vyplnit pole Poznámky. Celou operaci potvrdíme stiskem tlačítka Zapsat zápočty v dolní části obrazovky pod seznamem studentů.

Vysledkyuc011.png

 • Obdobný postup je v případě hromadného zápisu ZNÁMEK. V záhlaví seznamu vyplníme datum, učitele a ve sloupci Známka zadáme hodnotu známky. Případně doplníme Poznámku. Vyplněné hodnoty a zápis známek potvrdíme stiskem tlačítka Zapsat známky pod seznamem.

Vysledkyuc013.png

 • Když se vrátíme k menu Předměty, všimneme si, že po pravé straně seznamu předmětů přibyly dvě nové ikony, Seznamy a Počty.

Vysledkyuc014.png

 • Seznamy umožňují po stisku tlačítka nastavit parametry pro vytvoření seznamu studentů zapsaných do předmětu. Položky se volí zaškrtnutím. Tlačítko Seznam studentů pak vygeneruje seznam studentů podle zvolených položek, např.

Vysledkyuc015.pngVysledkyuc016.png

 • Počty fungují obdobně jako ikona Seznamy. Po zvolení funkce se otevře Filtr pro nastavení. Po zvolení tlačítka Počty studentů se vygenerují nastavené počty studentů zapsaných v předmětu.

Vysledkyuc017.png


ZÁPIS VÝSLEDKŮ PO TERMÍNECH

Vysledkyuc018.png

 • Po zvolení položky Termíny, nastavení Filtru na termíny a stisknutí tlačítka Zobrazit termíny se zobrazí termíny mých zápočtů/zkoušek dle zvolených parametrů.

Vysledkyuc019.png

 • Následně je možné pomocí ikon Jednotlivě nebo Hromadně u jednotlivých termínů zapisovat výsledky, stejným způsobem, jak je uvedeno výše.


ZÁPIS VÝSLEDKŮ PODLE ROZVRHU

Vysledkyuc020.png

 • Tato možnost nabízí zápis výsledků předmětů, u kterých jsem uveden na rozvrhovém lístku. Po vyplnění Filtru zvolením předmětu a stisku tlačítka Rozvrhové lístky pro výsledky se zobrazí seznam rozvrhových lístků předmětů, u kterých figuruji jako vyučující (v tajemnické roli všechny rozvrhové lístky za katedru).

Vysledkyuc021.png

 • Následně je možné pomocí ikon Jednotlivě nebo Hromadně u jednotlivých rozvrhových lístků zapisovat výsledky, stejným způsobem jak je uvedeno výše.


ZÁPIS VÝSLEDKŮ PO STUDENTECH

Vysledkyuc022.png

 • Tento způsob nabízí zápis všech výsledků mých předmětů (v tajemnické roli všech předmětů katedry) u vybraného studenta. Pomocí Filtru si podle příjmení a dalších parametrů vyhledáme studenta a klikneme na Nastavit.

Vysledkyuc023.png

 • Následně, pokud se nám předměty studenta ihned nezobrazí, zvolíme výběr z mých předmětů pomocí tlačítka Zobrazit pod Výběr: Moje předměty (v roli tajemníka, zvolíme katedru).

Vysledkyuc024.pngVysledkyuc025.png

 • Otevře se seznam studentů a jejich předmětů, u kterých mohu ze své role v SIS zapisovat zápočty a zkoušky.

Vysledkyuc026.png

 • Následně je možné pomocí ikon Jednotlivě nebo Hromadně u jednotlivých studentů zapisovat výsledky všech jimi zapsaných mých nebo katedrou garantovaných (pro roli Tajemník) předmětů.
 • Při zápisu výsledků dříve zapsaných předmětů, u kterých už studentovi neběží lhůta platnosti, je stále třeba postupovat překliknutím akademického roku v záložce Režim.

Vysledkyuc027.png