Práce s předměty

Z Manuály FFUK
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

manuál pro učitele a pověřené osoby

HLEDÁNÍ PŘEDMĚTU

 • Možnost hledání předmětu je k dispozici ihned po vstupu do aplikace (jinak je přístupná z horní zelené lišty - Hledání...). Pomocí uvedeného formuláře a do něj zadaných kritérií je možné vyhledávat konkrétní předměty.


Příklad hledání předmětu podle začátku jeho kódu:

Příklad hledání předmětu podle začátku jeho kódu


EDITACE PŘEDMĚTU

 • Po rozkliknutí detailu vyhledaného předmětu (ikona složky) a zvolení tlačítka Upravit v horní zelené liště je možné upravit základní údaje o předmětu. Otevře se okno s editovatelnými položkami, které je povolené přes SIS měnit.


Editace základních údajů o předmětu


VLOŽENÍ TEXTŮ

 • Dole pod oknem pro editaci základních údajů o předmětu se zobrazují k předmětům přidané texty (anotace, literatura, sylaby, metody výuky, vstupní požadavky, požadavky ke zkoušce, cíl předmětu atd.), pokud už byly u předmětu založeny. Ikonami na začátku každého řádku je možné uvedený text upravovat nebo mazat.


 • V oddílu Akce je pak nastavením příslušných položek v rolovacích menu možné další texty přidávat. Z rolovacího menu se vybere požadovaný typ textu, zvolí se jazyk, ve kterém bude text uveden, a klikne se na tlačítko Založ. V otevřeném okně se vyplní text a klikne se na tlačítko Ulož. Tím je text založen a promítne se i do programu Tajemník.


Editace textů


VLOŽENÍ SOUBORŮ

 • Přes aplikaci Předměty je také možné k předmětům nahrávat různé soubory. K tomu slouží v horní zelené liště záložka Soubory.
 • Soubor se nahraje zvolením ikony složky, po kterém se otevře dialogove okno pro výběr a pojmenování souboru.


Vložení souboru


 • Z rolovacího menu se pak zvolí možnost přístupu k souboru, tedy kdo všechno soubor uvidí´a vyplní se případné komentáře k souboru. Poté se klikne na tlačítko Přidej.


zadání možnosti přístupu k souboru


 • Přidaný soubor se zobrazí výše. Pomocí obrázkových ikon na začátku řádku je možné upravit jeho název a komentář, soubor smazat nebo si jej stáhnout.


Vložený soubor a jeho editace, smazání, stažení


 • Soubor se pak uživatelům zvoleným v možnosti přístupu k souboru zobrazuje pod základními informacemi o předmětu.


ROZPIS VÝUKY

 • Rozpis výuky umožňuje specifikovat témata a informace o jednotlivých realizacích předmětu v průběhu semestru. Rozpis je přístupný po vyhledání a rozkliknutí detailu konkrétního předmětu a po zvolení položky Rozpis výuky v zelené liště. Přístupný je také jako samostatná aplikace na hlavní stránce SIS po přihlášení.


 • Pro vytvoření rozpisu je třeba nejdříve zvolit předmět a kliknout na tlačítko Zobrazit.


Rozpis výuky


 • Pokud přistupuji do Rozpisu z aplikace Předměty, je už konkrétní předmět přednastaven. Stačí tedy už jen v oddílu Akce zvolit variantu rozpisu - Rozvrhový (pokud se tato varianta nenabízí, nemá předmět ještě vytvořeny rozvrhové lístky) a vybrat příslušný rozvrhový lístek. Po zvolení rozvrhového lístku a kliknutí na tlačítko Přidat se otevřou pole pro editaci jednotlivých realizací podle týdnů výuky, která je možné podle potřeby editovat.


 • V detailu předmětu se pak rozpis výuky dle rozvrhu zobrazuje ve spodní části obrazovky následovně.
 • Rozpis takto vidí pouze přihlášení uživatelé. Rozpis není přístupný anonymovi.


DALŠÍ POLOŽKY MENU V HORNÍ ZELENÉ LIŠTĚ

 • Moje předměty - zobrazí všechny aktivní předměty v daném roce, u kterých jsem zadán jako garant, případně jeden z garantů.
 • Moje katedra - zobrazí všechny aktivní předměty v daném roce, u kterých je garantem mojhe katedra (katedra v rámci které mám přiřazenou roli pro práci s předměty).
 • Vyučující - zobrazí seznam aktivních vyučujícíczh rozdělených podle jednotlivých kateder.
 • Katedry - zobrazí seznam kateder s jejich celkovým počtem nezrušených předmětů.
 • Třídy - zobrazí seskupení určitých předmětů, na FF používáme třídy k definování předmětů mezioborové nabídky a k definování skupin předmětů pro přijíždějící zahraniční stážisty.
 • Prohlížení dle oborů/plánů - zobrazá povinné a povinně volitelné předměty vybraného oboru/studijního plánu, i ve strukturované podobě podle jednotlivých skupin předmětů.
 • Nastavení - zvolení akademického roku, pro který chci výše uvedené údaje zobrazovat. Pokud nezvolím jiný je zpravidla nastaven rok aktuální, případně v období příprav předmětů rok budoucí.