VPN

Z Manuály FFUK
Přejít na: navigace, hledání

Používat fakultní VPN mohou jen uživatelé, kteří mají příslušné oprávnění. Pokud jej potřebujete pošlete email s žádostí na lvt@ff.cuni.cz .

Klientský software pro připojení k VPN lze nastavit dvěma způsoby: a) manuálně, b) automaticky.

1) Manuální instalace VPN

Nainstalujete pomocí tohoto instalačního souboru pro Windows, MACOS X, Linux.

Podrobný návod pro OSX.

2) Automatická instalace VPN

Na stránce vpn.ff.cuni.cz je automatický instalátor, který se pokusí klientský software pro připojení k VPN nainstalovat samočinně. Úspěšnost závisí na operačním systému, použitém prohlížeči a nastavení PC.

Připojení k VPN

Pro připojení k VPN se používá adresa vpn.ff.cuni.cz. Uživatelé se přihlašují stejným jménem a heslem jako do PC na FF.

Připojení složek

Z bezpečnostních důvodů je připojení složek popsáno na intranetu v oddíle: Děkanát -> Laboratoř výpočetní techniky -> Připojení z domova (Odkaz)

Řešení problémů

Chyba "Failed to initialize connection subsystem..."

Tato chyba se může objevit na Windows 8. Řešením je doinstalovat všechny aktualizace operačního systému (pokud nemáte zapnutou automatickou instalaci). Příslušnou aktualizaci je možné naisntalovat i ručeně. Popis chyby Záplata