Studijní žádosti - student

Z Manuály FFUK
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Přihlášení do aplikace

 • Aplikace je přístupná přes internet na adrese zadosti.ff.cuni.cz.
 • Přihlašovací údaje jsou CASové, tedy stejné jako do SIS. POZOR! Tato aplikace vyžaduje ověřené CASové heslo (nestačí heslo nastavené přes web, pokud není ověřeno v některém z výdejních center průkazů UK).
 • Do pole Jméno vyplníte svůj login nebo osobní číslo, do pole Heslo Vaše heslo nastavené prostřednictvím CAS.
 • Potvrdíte tlačítkem Přihlásit.

Zadost001.png

Podání nové žádosti

 • Po vstupu do aplikace se dostanete do Vaší agendy (přehledu Vašich žádostí podaných prostřednictvím této aplikace).
 • Novou žádost podáte pomocí tlačítka Nová žádost v levém horním rohu stránky.

Zadost002.png

Typ žádosti

 • V dalším kroku zvolíte z rolovacího seznamu typ žádosti, kterou chcete podat.
 • Zaškrtnete Souhlas s podmínkami. POZOR! Bez zaškrtného souhlasu není možné žádost v posledním kroku podat.
 • Pokračujete kliknutím na tlačítko Pokračovat.

Zadost003.png

Vyplnění údajů žadatele

 • Aplikace načte Vaše osobní údaje.
 • Pokud studujete více oborů, vyberte v rolovacím menu Studium ten, kterého se Vaše žádost týká.
 • Dále prosím zkontrolujete správnost údajů a v případě potřeby je upravíte. POZOR! Úprava kontaktních informací se týká pouze této žádosti. Změna se nepromítá do dalších informačních systémů školy.
 • Dále postupujete kliknutím na tlačítko Pokračovat.

Zadost0021.png

Obsah žádosti

 • Dostanete se k editaci obsahu žádosti, kde vyplníte pole Předmět žádosti a Text žádosti.
 • Předmět žádosti by měl vystihovat podstatu Vaší žádosti.
 • V Textu žádosti popíšete obsah Vaší žádosti. Text můžete napsat přímo nebo zkopírovat z jiného zdroje (např. webová stránka, textový editor). Po vložení textu doporučujeme odstranit jeho formátování. Text označíte, zvolíte položku Format v nástrojové liště a vyberete Clear Formatting. Tak bude z textu odstraněno formátování, čímž předejdete případným chybám při zobrazení žádosti.
 • Text můžete následně formátovat pomocí nástrojové lišty,
 • Uložíte tlačítkem Pokračovat.

Zadost004.png

Připojení přílohy

 • K žádosti můžete také připojit další dokumenty. Podporované jsou soubory typu PDF, DOC, XXML, XLS, JPEG, PNG... Maximální velikost jednoho souboru je 2 MB. Počet příloh není omezen.
 • Přílohu přidáváte vždy kliknutím na tlačítko Další příloha. Tím se otevře možnost pro přidání přílohy, nejprve kliknete na tlačítko Připojit přílohu (1), dále se otevře možnost Vybrat soubor (2), prostřednictvím které vyberete a vložíte soubor přílohy z Vašeho zařízení (2). Dále vyplníte Popis přílohy, ve kterém popíšete o jakou přílohu se jedná (3).
 • Další přílohy přidáváte stejným způsobem, vždy po kliknutí na tlačítko Další příloha.
 • Pokračujete kliknutím na tlačítko Pokračovat.

Zadost006.png

Rekapitualce a odeslání

 • V dalším kroku si zkontrolujete vyplnění žádosti. Pokud nic v žádosti nechybí a aplikace nehlásí chybu, máte možnost kliknout na tlačítko Odeslat žádost
 • Případně se vrátit k jednotlivým úpravám přes tlačítko Vrátit k editaci žádosti.

Zadost007.png

Přehled podaných žádostí a změny jejich stavů

 • Ve Vaší agendě (přehledu Vašich žádostí podaných prostřednictvím této aplikace) se podaná žádost zobrazí s uvedením příslušné referentky a stavu žádosti. V levé části je pak možné sledovat její průběh a změnu stavu.

Zadost008.png

Komentáře a stornování již podané žádosti

 • Kliknutím na šipku u podané žádosti se dostanete do jejího detailu. Zde můžete k žádosti doplnit komentáře k jednotlivým oddílům, prostřednictvím tlačítka Komentář.
 • V této části je také možné podanou žádost stornovat, pomocí odkazu Stornovat v pravém horním rohu.

Zadost010.png