Zápis do dalšího ročníku

Z Manuály FFUK
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

OBECNÉ INFORMACE

 • postup elektronického zápisu do dalšího ročníku se skládá z několika kroků:
- Nejprve je třeba provést kontrolu počtu získaných kreditů, zda je dostatečný pro postup do dalšího ročníku.
- Pokud kontrola proběhne úspěšně, podávám si v SIS žádost o postup do dalšího ročníku.
 • Podle tohoto manuálu lze v záložce Kontroly postupovat i v případě kontroly a uzavření studia před BZK/SZK. Ke správnému uzavření studia by se měl celkový výsledek kontroly rovnat hodnotě SPLNIL. Následně se podává el. žádost o uzavření studia možností - Žádám studijní oddělení o provedení kontroly před SZZ.


PROVEDENÍ KONTROLY

 • Po přihlášení do SIS si zvolím modul Výsledky zkoušek - prohlížení a v horní zelené liště zvolím poslední záložku Kontroly.

Vysledky.png Kontrola001.png

 • V této části vyberu typ kontroly (tj. zadám ročník, který ukončuji) a požádám o její provedení tlačítkem Proveď.

Kontrola002.png

 • Zobrazí se seznam kontrol, o které bylo požádáno.

Kontrola003.png

 • Pokud se kontrola sama po chvíli neprovede, aktualizuji si okno prohlížeče tlačítkem F5 na klávesnici , případně ikonou v záhlaví okna svého prohlížeče.
 • Provedená kontrola vypadá následovně:

Kontrola004.png

Vysvětlivky:

A) Informace o splněných a nesplněných povinných a povinně volitelných předmětech - pro postupu do dalšího jim není třeba věnovat pozornost.
B) Počet kreditů a výsledek kontroly - pro postup do dalšího ročníku jsou tyto údaje rozhodující.
C) Informace, které z povinných a povinně volitelných předmětů (a z jakých důvodů) není možné v následujícím ak. roce zapsat - pro postup do dalšího ročníku nehrají žádnou roli, není třeba jim věnovat pozornost.


ELEKTRONICKÁ ŽÁDOST O ZÁPIS DO DALŠÍHO ROČNÍKU

 • Úspěšná kontrola výsledků zkoušek ke správnému zápisu do dalšího ročníku ale nestačí. Je třeba ještě o něj elektronicky požádat svou studijní referentku.
 • Stiskem tlačítka Podat žádost v záložce Kontroly podám závaznou žádost o zápis do dalšího ročníku.

Kontrola005.png

 • Studijní referentka nejpozději do 4 (v červenci a srpnu v době dovolených do 10) pracovních dnů ověří splnění podmínek pro postup do dalšího ročníku a vytvoří mi nový studijní stav. Vytvořením nového studijního stavu jsem zapsán/a do dalšího ročníku. Pokud zjistím, že jsem nebyl/a do 4 (v červenci a srpnu do 10) pracovních dnů převeden/a do nového studijního stavu, kontaktuji neprodleně emailem svou studijní referentku.
 • V případě, že studijní referentka ověřila splnění podmínek pro postup a zápis do dalšího ročníku provedla, tak se v záložce Kontrola zobrazí místo tlačítka žádosti o kontrolu text Příští rok: studuje od....

Evidencni list0.png


ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

 • Vyučující nezapsal do SIS splněný atest - V tomto případě požádám vyučujícího či osobu pověřenou zápisem výsledků na příslušné katedře/ústavu o zapsání. Pokud se tak do týdne nestane, obrátím se na proděkana pro studijní záležitosti.
 • Nemám splněný předmět zapsán v SIS - V tom případě požádám o dodatečné zapsání předmětu do SIS a svou žádost přesvědčivě zdůvodním a doložím (závažné zdravotní důvody, chyby ve vypsaných předmětech, které nespočívají v mém opominutí, ohrožení dalšího studia). Je zapotřebí počítat s tím, že je povinností studentů zapsat si předměty vždy ve stanoveném termínu a rovněž je povinností studentů provést vzápětí kontrolu zápisu předmětů. Student tedy nemá právo na to, aby žádosti podané po uplynutí lhůty určené pro zápis předmětů bylo vyhověno. Žádosti bez řádného zdůvodnění budou zamítnuty. Pokud bude mé žádosti vyhověno, požádám vyučujícího či osobu pověřenou zápisem výsledků na základní součásti o zápis výsledku.
 • V případě, že jde o jinou příčinu - Obrátím se na Oddělení informačních systémů. Pokud není možné věc vyřešit ani tam, obrátím se na vedoucí studijního oddělení.