Zápis studentů do předmětů a rozvrhu

Z Manuály FFUK
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

OBECNÉ INFORMACE

 • Učitelé a tajemníci (osoby s tajemnickou rolí pro SIS) mají možnost v období elektronického zápisu upravovat zápis studentů do předmětů, tzn. studenty do předmětů přihlašovat nebo studenty z předmětů škrtat.
 • Úprava předběžného zápisu se provádí po přihlášení do SIS v modulu Zápis studentů do předmětů.
 • Tento modul dále nabízí přesné počty a seznamy studentů zapsaných do předmětů a na rozvrhové lístky, práci s čekací listinou a možnost povolit vybraným studentům zápisy předmětů bez splněných rekvizit.

001 zapis studentu.png


PŘIHLÁŠENÍ STUDENTA NA PŘEDMĚT A DO ROZVRHOVÉHO LÍSTKU

 • Pro přihlášení studenta na předmět se pracuje v záložce Seznam zapsaných na předmět.

002 prihlaseni predmet.png

 • V rolovacím menu se zvolí konkrétní předmět.

002 prihlaseni predmet 2.png

 • Zobrazí se seznam zapsaných studentů. Přihlášení studenta na předmět se pak provede výběrem záložky

002 prihlaseni predmet 4.png nebo stiskem tlačítka Přihlášení studentů. 002 prihlaseni predmet 3.png


 • U předmětů s vytvořenými rozvrhovými lístky je třeba před stiskem tlačítka Přihlášení studentů ještě zvolit paralelku.
 • Poté se otevře okno filtru, pomocí něhož je možné vyhledat konkrétního studenta, kterého chceme do předmětu (a na rozvrhový lístek) přihlásit.

002 prihlaseni predmet 5.png

 • Student se vybere zaškrtnutím pole vlevo od jeho jména a zvolí se v dolním rolovacím menu položka Provést zápis.
 • Tímto krokem je student do předmětu (a rozvrhového lístku) předběžně zapsán. Do závazného zápisu mu předmět, spolu s dalšími (které si zapsal sám), převede po ukončení období elektronického zápisu Studijního oddělení (Referát SIS). Případné opravy v závazně zapsaných předmětech pak už bude student řešit se svou studijní referentkou.


SMAZÁNÍ STUDENTA Z PŘEDBĚŽNÉHO ZÁPIS NA PŘEDMĚT A Z ROZVRHOVÉHO LÍSTKU

 • Pro odhlášení studenta z předmětu (rozvrhového lístku) se opět pracuje v záložce Seznam zapsaných na předmět.

003 smazani predmet 1.png

 • V rolovacím menu zvolíme pouze konkrétní předmět. Nevybíráme paralelku.
 • Zobrazí se seznam zapsaných studentů. Rušit zápis do předmětu je možné jen předběžně zapsaným studentům v období elektronického zápisu.
 • Student se vybere zaškrtnutím, vlevo od jeho jména.
 • Dole pod seznamem studentů se pak v rolovacím menu zvolí typ akce, kterou chceme provést:
Zaslat email - Studenta je možné nejdříve o škrtnutí z předmětu informovat emailem, k čemuž slouží tato položka.
Zrušit všechny rozvrhové lístky (a předběžný zápis)- škrtne studenta z předběžného zápisu do předmětu a rozvrhových lístků.
 • Vybraná akce se potvrzuje tlačítkem Proveď.

003 smazani predmet 2.png

 • V případě, že jsme zvolili kromě předmětu i nějakou z paralelek, zobrazí se v dolním rolovacím menu možnosti, jejichž provedení se opět potvrzuje tlačítkem Proveď:
Zrušit vybranou paralelku - zruší zápis na rozvrhový lístek paralelky, nikoli předběžný zápis do předmětu.
Změnit paralelku - možnost přesunout studenta na jiný rozvrhový lístek, do jiné paralelky.
Zaslat email - možnost poslat studentovi email o uvažované změně.
 • Stejné možnosti se nabízejí, pokud budeme postupovat podle Zápis studentů na RL v horní zelené liště, zvolíme paralelku a zobrazíme si seznam zapsaných studentů.


PRÁCE SE SEZNAMY ZAPSANÝCH STUDENTŮ

 • Se seznamy zapsaných studentů je možné dále pracovat - třídit je, posílat emaily na zadané emailové adresy studentů, tisknout.
 • Stále pracujeme v modulu Zápis studentů do předmětů, kde si v horní zelené liště menu zvolíme podle potřeby buď Seznam zapsaných na předmět nebo Seznam zapsaných na RL.


Seznam zapsaných na předmět

004 seznam predmet 1.png

 • Nabízí v pravém horním rohu tři funkce.

004 seznam predmet 2.png

Ikona ozubeného kola otevírá okno s nastavením možností třídění zapsaných studentů.

004 seznam predmet 3.png

Ikona s obálkou otevře okno pro posílání emailu všem zapsaným studentům, kteří mají v SIS zadanou emailovou adresu. Email je možné doplnit přílohou (velikost max. 1 MB).

004 seznam predmet 4.png

Ikona s tiskárnou zobrazí úplný seznam zapsaných studentů pro tisk (formát HTML).


Seznam zapsaných na RL

004 seznam predmet 5.png

 • Nabízí v pravém horním rohu čtyři funkce.

004 seznam predmet 6.png

Ikona ozubeného kola otevře okno s nastavením možností třídění zapsaných studentů.
Ikona s obálkou otevře okno pro poslání emailu všem zapsaným studentům, kteří mají v SIS zadanou emailovou adresu. Email je možné doplnit přílohou (velikost max. 1 MB).
Ikona s tiskárnou zobrazí úplný seznam zapsaných studentů pro tisk (formát HTML).
Ikona Docházkový list zobrazí docházkový list pro tisk (ve formátu HTML) nebo vytvoří docházkový list v souboru XLS (MS Excel).


ČEKACÍ LISTINA

 • Při naplněné kapacitě předmětu / rozvrhového lístku se studenti mohou zapisovat na tzv. čekací listinu, kde si nastaví datum, do kterého chtějí své místo hlídat. Po uvolnění kapacity jsou podle pořadí do předmětu zapisováni.
 • Do čekací listiny se dostaneme přes modul Zápis studentů do předmětů. Po výběru předmětu a paralelky ve filtru zvolíme v zelené liště záložku Čekací listina.

Zapisstdopredm cekacka001.png

 • Zobrazí se čekací listina, přes kterou můžeme i přes nastavený kapacitní limit studenty do předmětu zapsat. Studenty zaškrtnutím vybereme a dole v rolovacím menu vybereme položku Zapsat.

Zapisstdopredm cekacka002.png

 • Případně můžeme postupovat přes položku Přihlášení studentů. Postup je stejný jako v případě přihlášení studentů na předmět a do rozvrhového lístku. V zobrazeném filtru pouze vpravo zaškrtneme položku Studenti z čekací listiny a stiskneme tlačítko Zobrazit. Pro zobrazení studentů z jiných fakult je třeba ještě nastavit příslušnou fakultu v poli Fakulta.


IGNOROVÁNÍ REKVIZIT

 • Během období elektronického zápisu předmětů může také učitel / lokální správce vybraným předběžně zapsaným studentům umožnit zápis předmětů i přes nesplněné rekvizity předmětů, nastavené v programu Tajemník.
 • Pracuje se v Seznamu (předběžně) zapsaných na předmět.

Zapisstdopredm ignor001.png

 • Zaškrtnutím pole vlevo od jmen vybere student / studenti, kterým má být ignorování rekvizit umožněno.
 • Následně se pod celkovým seznamem studentů zvolí v rolovacím menu položka Ignorovat rekvizity a stiskne tlačítko Proveď.

Zapisstdopredm ignor002.png

 • Studenti s povoleným ignorováním rekvizit se v seznamu označí znaménkem +. Takto označeným studentům se po ukončení období elektronického zápisu předmětů převede předmět do závazného zápisu i přes nastavenou rekvizitu (neplatí pro neslučitelnosti).
 • Zrušení ignorování rekvizity se provede stejným způsobem, pouze se v rolovacím menu vybere položka Zrušit ignorování rekvizit.