Studijní žádosti - katedra

Z Manuály FFUK
Verze z 18. 2. 2016, 09:32, kterou vytvořil CERNBAFF (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Přihlášení do aplikace

 • Aplikace je přístupná přes internet na adrese zadosti.ff.cuni.cz.
 • Přihlašovací údaje jsou CASové, tedy stejné jako do SIS. POZOR! Tato aplikace vyžaduje ověřené CASové heslo (nestačí heslo nastavené přes web, pokud není ověřeno v některém zvýdejních center průkazů UK).
 • Do pole Jméno vyplníte svůj login nebo osobní číslo, do pole Heslo Vaše heslo nastavené prostřednictvím CAS.
 • Potvrdíte tlačítkem Přihlásit.

Zadost001.png

Moje agenda - přehled podaných a vyřízených žádostí

 • Po vstupu do aplikace se dostanete do Vaší agendy (přehledu podaných žádostí, které Vám byly postoupeny).
 • V levé části se zobrazují složky žádostí podle jejich aktuálního stavu. V položce Vyřízené se můžete zpětně vrátit k již vyřízeným žádostem.
 • Do detailu žádosti, se kterou máte pracovat, se vždy dostanete kliknutím na šipku vpravo u vybrané žádosti.

Zadkatedra001.png

Detail žádosti

 • V detailu žádosti naleznete záhlaví s informací o aktuálním stavu žádosti, osobní údaje o žadateli, vlastní text žádosti, přílohy.
 • V pravém horním rohu se nabízí možnost Doplnit vyjádření, kterou se dostanete už přímo k editaci textu vyjádření.

Zadkatedra002.png

Přidání účastníka k vyjádření k žádosti

 • V případě, že budete vyžadovat ještě vyjádření nějaké další osoby (např. vedoucího katedry, vyučujícího, apod.), přidáte ji do workflow žádosti prostřednictvím odkazu Přidat účastníka v pravé horní části stránky v oddílu Akce. Zde vyberete podle jména nebo funkce danou osobu a nastavíte lhůtu pro její vyjádření.

Vyjádření k žádosti

 • V dolní části zobrazeného detailu žádosti se nabízí pole pro přidání vlastního vyjádření k dané žádosti.
 • Zde vyberete své stanovisko (Schválit, Zamítnout, Odmítnout vyjádření) a vyplníte komentář ke svému stanovisku. Text můžete napsat přímo nebo zkopírovat z jiného zdroje (např. webová stránka, textový editor). Po vložení textu doporučujeme odstranit jeho formátování. Text označíte, zvolíte položku Format v nástrojové liště a vyberete Clear Formatting. Tak bude z textu odstraněno formátování, čímž předejdete případným chybám při zobrazení žádosti.
 • Text můžete následně formátovat pomocí nástrojové lišty.
 • Potvrdíte tlačítkem Odeslat.

Zadkatedra003.png

 • Vyjádření žádosti také můžete komentovat pomocí tlačítka Komentář.
 • Odeslaná žádost se následně ve Vaší agendě přesune do složky Vyřízené, kde do ní můžete kdykoli znovu nahlédnout.

Zadkatedra004.png