CIS

Z Manuály FFUK
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

CIS - VERSO - Aplikace pro digitální schvalovací procesy a oběh dokumentů

Prostředí VERSO slouží k online digitálnímu schvalování různých administrativních agend - dovolených, objednávek, cestovních příkazů, mobilit, čerpání finančních zdrojů apod. Zároveň je užíváno pro online práci s dokumenty, např. se smlouvami. Vedoucím pracovníkům a řešitelům grantů nabízí systém VERSO možnost zobrazení manažerských přehledů. Prostředí VERSO se člení na dílčí moduly a aplikace, které řeší výše zmiňované agendy.

Přehled modulů a aplikací