Kontrola a uzavření studia před BZK/SZK

Z Manuály FFUK
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

OBECNÉ INFORMACE

Postup elektronického uzavření studia před BZK/SZK se skládá z několika kroků:

  • Nejprve je zapotřebí provést kontrolu plnění studijního plánu a počtu požadovaných kreditů.
  • Pokud kontrola proběhne úspěšně, student v SIS podá žádost studijnímu oddělení o provedení kontroly před SZZ.

PROVEDENÍ KONTROLY

Po přihlášení do SIS si student zvolí modul Výsledky zkoušek - prohlížení a v horní zelené liště vybere poslední záložku Kontroly.

Kontrola SZK 01.jpg

V této části vybere typ kontroly (tj. před státnicí) a požádá o její provedení tlačítkem Proveď.

Kontrola SZK 02.png

Pokud se kontrola sama po chvíli neprovede, student si aktualizuje okno prohlížeče.

Provedená kontrola vypadá následovně:

Kontrola SZK 04.png

Pro uzavření studia před BZK/SZK je rozhodujícím údajem celkový výsledek kontrol. V případě žádosti o uzavření studia před BZK/SZK pouze u jednoho (resp. prvního) studijního programu v rámci sdruženého studia stačí, aby výsledek kontroly vyšel splnil u konkrétního studijního programu.

Kontrola SZK 05.png

ELEKTRONICKÁ ŽÁDOST O PROVEDENÍ KONTROLY PŘED BZK/SZK

Úspěšná kontrola výsledků zkoušek k uzavření studia před BZK/SZK ale nestačí. Je třeba ještě o něj elektronicky požádat svou studijní referentku. Stiskem tlačítka Podat žádost v záložce Kontroly student podá závaznou žádost o provedení kontroly před SZZ.

Kontrola SZK 06.png

Studijní referentka nejpozději do 4 (v červenci a srpnu v době dovolených do 10) pracovních dnů ověří splnění podmínek před BZK/SZK. Pokud studentovi do 4 (v červenci a srpnu do 10) pracovních dnů zaslána notifikace o schválení kontroly, student neprodleně kontaktuje e-mailem svou studijní referentku.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

  • Vyučující nezapsal do SIS splněný atest - V tomto případě požádám vyučujícího či osobu pověřenou zápisem výsledků na příslušné katedře/ústavu o zapsání. Pokud se tak do týdne nestane, obrátím se na proděkana pro studijní záležitosti.
  • Nemám splněný předmět zapsán v SIS - V tom případě požádám o dodatečné zapsání předmětu do SIS a svou žádost přesvědčivě zdůvodním a doložím (závažné zdravotní důvody, chyby ve vypsaných předmětech, které nespočívají v mém opominutí, ohrožení dalšího studia). Je zapotřebí počítat s tím, že je povinností studentů zapsat si předměty vždy ve stanoveném termínu a rovněž je povinností studentů provést vzápětí kontrolu zápisu předmětů. Student tedy nemá právo na to, aby žádosti podané po uplynutí lhůty určené pro zápis předmětů bylo vyhověno. Žádosti bez řádného zdůvodnění budou zamítnuty. Pokud bude mé žádosti vyhověno, požádám vyučujícího či osobu pověřenou zápisem výsledků na základní součásti o zápis výsledku.
  • V případě, že jde o jinou příčinu - Obrátím se na Oddělení informačních systémů. Pokud není možné věc vyřešit ani tam, obrátím se na vedoucí studijního oddělení.