Přihlášení na SZK

Z Manuály FFUK
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

OBECNÉ INFORMACE

 • Přihlašování na termíny BZK/SZK se provádí po přihlášení v SIS v modulu Státní závěrečné zkoušky, případně z modulu Termíny zkoušek – přihlašování. Abyste se mohli přihlásit, musí být termín nejdříve vypsán studijním oddělením.
 • Všechny části BZK/SZK Vám automaticky zapisuje Studijní oddělení - Referát SIS na základě Vašeho studijního plánu.
 • Studenti dvouoborových studijních programů mají nově nahrány obhajoby závěrečných prací za oba dva studované obory. Přihlaste se tedy k té správné práci, kterou řešíte (poznáte to podle jejího oboru).
 • Na termín máte možnost se zapsat do termínu odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce, který stanoví Opatření děkana - Harmonogram akademického roku. Do tohoto termínu se můžete přihlásit i odhlásit podle Vašeho uvážení.
 • Po uplynutí tohoto termínu se však pro Vás přihlášení stává závazným a omluva z termínu Vám bude uznávána jen v opravdu výjimečných případech. V případě, že se na termín nedostavíte a nebyl jste z termínu řádně omluven, termín Vám propadá.


ZÁPIS NA TERMÍN

 • Po vstupu do modulu Státní závěrečné zkoušky se nabízí stránka se seznamem zkoušek, které máte zapsané a pro které je vypsaný termín. Než se ale na termín přihlásíte, zkontrolujte si prosím, zda části BZK/SZK a k ní příslušící tematické okruhy (TO), které Vám SIS nabízí k zápisu, opravdu přísluší Vašemu studijnímu plánu.
 • Okruhy, které Vám SIS nabízí k zápisu, se Vám zobrazí po kliknutí na ikonu ve sloupci Okruhy SZZ.

Szk001.png

 • Svůj platný studijní plán naleznete ke stažení na plany.ff.cuni.cz.
 • V případě, že naleznete nesrovnalosti, obraťte se prosím na Referát SIS.
 • V plánu si také prosím zkontrolujte, zda nemá předmět definovány specifické studijní podmínky pro zápis volitelných TO.
 • Máte‐li vše v pořádku zapsané, vraťte se na domovskou stránku modulu Státní závěrečné zkoušky a klikněte na tlačítka Vypsané termíny u všech částí, pro které se chcete přihlásit na termín. Tento krok Vás automaticky přesměruje do modulu Termíny zkoušek – přihlašování 2.

Szk002.png

 • Po přesměrování se Vám zobrazí Filtr se seznamem předmětů a dalšími parametry termínů, pomocí kterého si zaškrtáváním můžete seznam zobrazených termínů omezit. Nesplněné termíny BZK/SZK se zobrazí pod filtrem Pro všechny moje nesplněné předměty a výběrem Vámi požadovaných předmětů.
 • Kliknutím na Hledat se Vám pak ve spodní části obrazovky nabídne výsledek filtru. Kliknutím na Zapsat se na termín zapíšete.

Szk003.png


ZÁPIS NA OBHAJOBU ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

 • Při zápisu obhajoby závěrečné práce si jedooboroví studenti zapisují jedinou nabízenou variantu.
 • Studenti dvouoborových studijních plánů hlásící se na obhajobu závěrečné práce si ze dvou nabízených obhajob volí, dle oboru, který je v názvu práce uveden. Tuto volbu za Vás do této doby dělala studijní referentka v okamžiku kontroly Vašeho studijního plánu. Vzhledem k posunu termínu kontrol až těsně před termín BZK/SZK je nově tato volba na Vás.

Szk004.png


ZÁPIS NA OBOROVOU ČÁST A VOLBA TEMATICKÝCH OKRUHŮ

 • Přihlašujete‐li se na termín oborové části BZK/SZK, tak se Vám po kliknutí na Zapsat zobrazí výběr tematických okruhů.

Szk005.png

 • Povinné tématické okruhy už jsou předvybrány zeleným zaškrtávátkem a stačí pro jejich potvrzení stisknout tlačítko Zapsat. U volitelných tematických okruhů ještě zaškrtnutím vyberete požadovaný/é a potvrdíte jejich zvolení tlačítkem Zapsat

Szk006.png

 • Specifické podmínky pro zápis volitelných TO si zkontrolujte buď ve svém studijním plánu nebo v anotaci předmětu v modulu Předměty (do pole Kód zadáte kód předmětu a stisknete tlačítko Hledej, rozkliknutím vyhledaného záznamu si pak zobrazíte jeho detail s anotací.)


KONTROLA ZAPSANÝCH TERMÍNŮ

 • Pro kontrolu si ještě v modulu Státní závěrečné zkoušky ověřte, že jste opravdu přihlášeni ke všem zvoleným termínům. Zapsané termíny BZK/SZK vypadají v modulu Státní závěrečné zkoušky např. následovně:

Szk007.png


 • Tímto jste ke státní závěrečné zkoušce přihlášen. O konkrétním termínu a času konání zkoušky budete informování automaticky vygenerovanou e‐mailovou pozvánkou nejméně týden před začátkem státnicového období.


POSTUP ZÁPISU TERMÍNU BZK/SZK PŘES MODUL TERMÍNY ZKOUŠEK - PŘIHLAŠOVÁNÍ

 • Pro zápis na termíny státních zkoušek mohu využít i modulu Termíny zkoušek - přihlašování. Postup je stejný. Nezapomenu si však nejdřív před zápisem termínů v modulu Předměty ověřit, zda nemá můj státnicový předmět v anotaci definovány specifické podmínky zápisu tematických okruhů (nejrychleji to provedu tak, že do pole Kód zadám kód předmětu a stisknu tlačítko Hledej, rozkliknutím vyhledaného záznamu si pak zobrazím jeho detail s anotací).