Termíny zkoušek - přihlašování

Z Manuály FFUK
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

manuál pro studenty

OBECNÉ INFORMACE

 • Přihlašování na termíny zkoušek a zápočtů se provádí v modulu Termíny zkoušek – přihlašování 2.

Termin000.png

 • Abyste se mohli přihlásit, musí být termín nejdříve vypsán vyučujícím nebo pověřenou osobou na katedře. 
 • Možnost zapisovat se na termíny mají pouze studenti, kteří mají závazně zapsaný předmět, pro který je vypsán termín atestace, a mají u něj platné plnění pro aktuální akademický rok. U každého termínu je nutné sledovat datum, od a do kterého je termín možné zapsat či škrtnout (zapisovat/škrtat tedy nelze před započetím či po uplynutí příslušné lhůty).
 • Pro jeden předmět je možné mít zapsán současně pouze jeden termín, při pokusu o zápis dalšího termínu aplikace nabídne změnu termínu.


ZÁPIS NA TERMÍN

 • Po vstupu do modulu se nabízí stránka přehledu již zapsaných termínů, pro zápis na nový termín je tedy třeba v horní zelené liště menu zvolit položku Zapsat.  

Termin001.png

 • Otevře se Filtr se seznamem předmětů a dalšími parametry termínů, pomocí kterého si zaškrtáváním mohu seznam zobrazených termínů omezit. Vyhledané termíny se zobrazí pod tímto filtrem.  

 Termin002.png

 • Kliknutím na tlačítko Zapsat u konkrétního termínu se zvolený termín zapíše. (Možnost tlačítka Zapsat je k dispozici i v detailu termínu.)

Termin003.png

 • O zapsání na termín jsem informován/a hláškou ve žluté liště.

Termin004.png


ZAPSANÉ TERMÍNY - ŠKRTNUTÍ Z TERMÍNU

 • Pod záložkou Zapsané v horní zelené liště se zobrazuje seznam termínů, na které jsem zapsán/a.  

Termin005.png

 • Přímo odtud je možné zápis na termín zrušit pomocí tlačítka Odhlásit, pokud již neuplynula lhůta pro odhlášení. Dále je možné zobrazit informace o předmětu přiřazeném k termínu nebo si zobrazit Detail termínu se seznamem zapsaných.

Termin006.png 

 • Tlačítko Detailu termínu zobrazuje informace o zvoleném termínu. Přes ikonu Odhlásit je zde znovu možné se z termínu odhlásit, pokud již neuplynula lhůta pro odhlášení.  

Termin007.png 

 • O škrtnutí z termínu jsem informován/a hláškou ve žluté liště.

Termin008.png

 • Změnu termínu na jiný zvolený termín mohu provést v seznamu termínu pod Zapsat -> Filtr, pokud je vypsán ještě jiný volný termín. Změna se provede kliknutím na tlačítko Změnit u dalšího zvoleného termínu.

Termin009.png 


HLÍDÁNÍ TERMÍNU

 • Termíny atestací jsou samozřejmě kapacitně omezeny. V případě, že je naplněna kapacita termínu, je možné si u termínu nastavit hlídání uvolnění kapacity. Možnost je přístupná přímo v seznamu termínů pod Zapsat -> Filtr nebo po zobrazení Detailu vyhledaného termínu.
Nastavení hlídání ze  seznamu termínů:

Termin011.png

Nastavení hlídání z detailu termínu:

Termin012.png

 • po stistku tlačítka Hlídání termínu se vyplní datum, do kterého chci termín ohlídat. Pokud je hlídání již nastaveno, zobrazuje se také tlačítko pro zrušení nastaveného hlídání.

Termin013.png 

 • O nastavení hlídání termínu jsem informován/a hláškou ve žluté liště.

Termin014.png

* Při nastavení hlídání termínu však prosím počítejte s tím, že při uvolnění kapacity budete na tento hlídaný termín automaticky zapsání a z případného původně zapsaného termínu odhlášeni.