Vyvolávací systém

Z Manuály FFUK
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
 • Na Studijním oddělení FF UK funguje vyvolávací systém. V úředních hodinách vydává studentům pořadové lístky s čísly, která následně vyvolávají jednotlivé referentky.
 • Doporučujeme vzít si na studijní oddělení vždy s sebou průkaz studenta/ISIC. Referentky vyřizují záležitosti studentů s průkazem přednostně. Bez něj bohužel můžete docela dlouho čekat.
 • Studenti s handicapem (ZTP) budou obslouženi bez použití tohoto systému, s nejvyšší předností.


Jak zacházet s vyvolávacím systémem?

 • Je to snadné, v úředních hodinách funguje na principu dotykové obrazovky. Potřebujete z něj získat lístek s pořadovým číslem, kterým vás referentky posléze vyvolají. To uvidíte na některém z displejů na panelu v prvním patře na chodbě studijního oddělení přímo nad terminálem s výdejem lístků nebo na LCD obrazovkách v knihovně Jana Palacha v přízemí budovy.
 • Přiložte, prosím, studentský průkaz/ISIC ke snímači vlevo u dolní hrany obrazovky. Až se objeví sdělení, že je karta přijata, stiskněte na dotykové obrazovce OK. Tím se dostanete do hlavní nabídky a můžete si vybírat dle svého zájmu.
 • Pokud průkaz nemáte, stiskněte na dotykové obrazovce VSTUP BEZ PRŮKAZU. Dostanete se rovněž do hlavní nabídky a můžete si zvolit, kudy dál – zároveň ale prosím vezměte na vědomí, že referentky přednostně vyřizují záležitosti studentů s průkazem.
 • Dále si z nabídky zvolíte příslušnou činnost studijního oddělení, zajišťovanou referentkami (SIS, kombinované studium, poplatky, nostrifikace, zadání závěrečné práce apod.), zmáčknete tlačítko na dotykové obrazovce a vyčkáte, až vám přístroj vytiskne pořadový lístek. Z něj se dozvíte jak číslo přepážky, ke které posléze půjdete, tak údaj o tom, kolik lidí je ve frontě před vámi.
 • Dle vlastního uvážení můžete čekat na chodbě před studijním oddělením, nebo třeba sledovat posun fronty na LCD displejích v knihovně Jana Palacha. Referentky vyvolávají čísla postupně, ke každé patří předem určená číselná řada, která usnadňuje orientaci. Do půl minuty od vyvolání vašeho čísla byste měli přistoupit k přepážce, jinak o své pořadí přijdete.


Kdo má jakou číselnou řadu

činnost referentek přepážka číselná řada
SIS 1, 2 od 1 do 99
dodatky k diplomům, závěrečné práce, promoce 3 od 300 do 399
dodatky k diplomům, závěrečné práce, promoce 4 od 400 do 499
poplatky, studium učitelství, pedagogické praxe, nostrifikace 5 od 500 do 599
denní studium Pk-Šj (referentka Š. Hovorková) 10 od 600 do 699
denní studium Kk-Mi, matrika (referentka J. Jalovecká) 11 od 700 do 799
denní studium G-Kj, ceny pro studenty (referentka R. Hofmanová) - zástupkyně vedoucí oddělení 7 od 800 do 899
denní studium A-F, vládní stipendisté (referentka J. Rišková) 6 od 900 do 999
denní studium Šk-Ž, matrika, double degree programy (referentka Z. Rybenská) 8 od 100 do 199
denní studium Mj-Pj, kombinované studium (referentka L. Kotuľáková) 9 od 200 do 299


Jak se dostanu ke své studijní referentce?

 • Pokud jste student/ka denního studia:

Stiskněte, prosím, vlevo nahoře tlačítko REFERENTKY, na další obrazovce si zvolte tu svou dle svého příjmení. Referentky denního studia sedí u přepážek č. 6-11 v místnostech 124 a 125.

 • Pokud jste student/ka kombinovaného studia:

Studenti kombinovaného studia spadají od 1. 7. 2019 pod referentku Kláru Kordíkovou, přepážka č. 5 v místnosti 126.

 • Pokud jste student/ka doktorského studia:

Nic nemačkejte, jste tu špatně. Musíte jít na Oddělení vědy do přízemí, do místnosti č. 3 a 4.


Co mám dělat, když potřebuji na konzultaci přímo k proděkance pro studium nebo k vedoucí studijního oddělení?

 • Vyvolávací systém nepotřebujete. Proděkanka pro studium PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D. konzultuje v místnosti 126a vždy ve čtvrtek od 10.00 do 11.30. Konzultaci je vhodné, nikoliv nutné předem domluvit předem e-mailem.
 • Dotykovou obrazovku vyvolávacího systému v tomto případě nevyužijete, dostavte se prosím v daném čase před místnost 126, bude pozváni dále.
 • ->>Konzultaci je během letních prázdnin nutné předem objednat prostřednictvím emailu.
 • Pozice vedoucí studijního oddělení není momentálně obsazená, obracejte se, prosím, na zástupkyni vedoucí oddělení paní Renatu Hofmanovou.
 • Vyvolávací systém nepotřebujete. Vedoucí studijního oddělení konzultuje v místnosti 126a vždy v úterý od 10.00 do 12.00. Případně si s ní můžete domluvit jiný termín přes mail katerina.volna@ff.cuni.cz. Ani v tomto případě nevyužijete dotykovou obrazovku vyvolávacího systému, zaklepejte v daném či domluveném čase na dveře místnosti 126 a vejděte dále.


FAQ

Co když potřebuji nostrifikaci diplomu z ciziny a vůbec na tuto fakultu nepatřím, takže nemám žádný průkaz. Nebudu tedy čekat moc dlouho?

 • Stiskněte, prosím, na dotykové obrazovce VSTUP BEZ PRŮKAZU. Až se před vámi otevře hlavní nabídka, pokračujte dále stisknutím druhého tlačítka v levém sloupci NOSTRIFIKACE a odeberte si lístek. Zde pro pořadí vyřizování není důležité, zda studentský průkaz máte, či nemáte, při vyvolávání čísel k této agendě se to nerozlišuje. Vše s vámi následně vyřeší referentka Klára Kordíková u přepážky č. 5 v místnosti 126.

Kde mám řešit problémy s poplatky za studium?

 • V hlavní nabídce prosím stiskněte druhé tlačítko v pravém sloupci POPLATKY. Splátkový kalendář může vzniknout po dohodě s referentkou Klárou Kordíkovou u přepážky č. 5, je to standardní postup. Počítejte prosím s tím, že tato referentka pracuje na zkrácený úvazek a je proto k zastižení pouze v úterý od 9.00 do 12.00 nebo v pátek od 9.00 do 12.00.

Potřebuji výpis zkoušek v češtině i angličtině. Na koho se mám obrátit?

 • Výpis zkoušek, resp. transcript of records pro stávající studenty fakulty zajišťují jejich referentky denního/kombinovaného studia. Nemusíte se obracet přímo na ně, stačí vyplnit formulář ŽÁDOST (ke stažení na webu, k dispozici rovněž na chodbě před studijním oddělení), který odevzdáte do podatelny v místnosti č. 31. Referentky výpis/transcript zpracují, proděkan pro studium ho podepíše a vy si ho potom u referentky vyzvednete.


Své připomínky, nápady či dotazy v této věci prosím neváhejte zasílat na mail zástupkyni vedoucí studijního oddělení, tj. na renata.hofmanova@ff.cuni.cz.